Претражи Саопштења бродарству
[Show][Show]
[Show]

Саопштења бродарству

Опис[Sortable]Деоница пловног пута[Sortable]Датум издавања[Sortable]Датум почетка[Sortable]Датум завршетка[Asc]
FTM 2020/34/0, Багеровање, Багеровање Dunav (1060.0 - 1062.0) 19.11.2020 20.11.2020 31.12.2021
FTM 2021/47/0, Радови, Радови Tisa (0.8 - 1.0) 23.02.2021 01.03.2021 31.12.2021
FTM 2020/47/0, Ограничење, Ограничења Sava (2.6 - 2.8) 24.02.2021 24.02.2021 31.12.2021